Eld upphör

Eld upphör, eller eldupphör (militärt uttryck; uttalas med betoning på "ö"), ett kommando som ropas ut på fältet eller skjutbanan och innebär att all eldgivning omedelbart skall upphöra.

Detta kommando är inte förbehållet befäl, utan kan ropas ut av vem som helst om en farlig situation uppkommit vid skjutning.[källa behövs] Om det till exempel plötsligt kommer in någon på skjutbanan är det var och ens skyldighet att ropa Avbryt, eld upphör!.

Det engelska uttrycket för eldupphör är cease fire. Inte att förväxla med cease-fire som betyder vapenvila, det vill säga avbrytandet av väpnad kamp i en pågående konflikt.

Se även