Befolkningstillväxt

Befolkningstillväxt eller folkökning är ett mått på en folkmängds tillväxt och definieras i absoluta tal där: befolkningstillväxt = nativitet + immigration - mortalitet - emigration. Vanligt är också att ange befolkningstillväxten som ett relativt mått, vanligen i promille per år.

Begreppet naturlig befolkningstillväxt (alternativt naturliga befolkningsförändringar) syftar på en befolkningsförändringar utan migration. Den beräknas som skillnaden mellan nativitet och mortalitet.[1]

Se även

Källor

  1. ^ Handbook of Vital Statistics Systems and Methods, Volume 1: Legal, Organisational and Technical Aspects, United Nations Studies in Methods, Glossary, Series F, No. 35, United Nations, New York 1991.

Externa länkar

  • Kommunernas befolkningstillväxt 2010-2035 — prognos av SCB på uppdrag av Svenskt Näringsliv, september 2011.